SE47244/2019 Unixu's Gitte F: 2019-08-05

e: SE UCH Bombax Kalle Karolin
e: RLD A, RLD F, RLD N, SE VCH Dowgri Debonair
u: SE UCH Bombax Acapella

u: Unixu's Brilliant Disguise CK, 4 x Cert Lituen.

e: SE NO UCH NO-V 2012 Maustrappe Forces of Nature
u: SE UCH Bombax Quilla


Utställningar:


 

Gitte ca 8 månader
Gitte ca 8 månader
Gitte ca 9 månader
Gitte ca 9 månader